Welkom
Profiel
Bedrijfsvisie
Foto & Film
Contact

3 2014(338)kopie2
Geschiedenis
Het bedrijf Elzen Farm is ontstaan uit een zogenaamde ontginningsboerderij uit de jaren 30 uit de vorige eeuw. De Peel werd ontgonnen en op de "arme" ( niet zo vruchtbare ) zandgronden werden veelal kleine boerenbedrijfjes opgericht. Zo trok ook Jan van den Elzen vanuit Gemert naar het ontginningsdorp Venhorst om daar een boerderij te stichten. Het was oorspronkelijk een gemengd bedrijf en dat wil zeggen dat men naast het telen van landbouwgewassen ook nog varkens, koeien en kippen op de boerderij hield. Gerrit van den Elzen nam in 1965 het bedrijf over van zijn vader. In de jaren tot 1980 werden vooral melkkoeien gehouden met daarnaast een kleine tak varkens. Vanaf 1985 groeide de varkenstak op het bedrijf gestaag. Nadat het bedrijf in 2000 is overgenomen door Peet-Jan en zijn broer Gerard van den Elzen heeft Peet-Jan in 2012 het totale bedrijf aangekocht en kreeg het de naam Elzen Farm. Vanaf toen is het bedrijf volledig gericht op de vleesvarkenshouderij en is de melkveetak gestaakt.